Satser for kørselsgodtgørelse 2017 – 2018

Satserne for skattefri befordringsgodtgørelse er steget fra 2017 til 2018.

Da det var forventet at benzinpriserne steg i 2018, steg den skattefri befordringsgodtgørelse en lille anelse. Stigningen er relativ lille da der i beregningen blev medtaget, bilernes brændstofforbrug med, hvilket tydeligt er forbedret.

Læs her om reglerne for skattefrie kørepenge
En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser.Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, som fx udgifter til benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.
På SKATs hjemmeside kan du læse mere om satserne for befordring

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.
  • Arbejdsgiveren skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse.

Den juridiske vejledning, C.A.5.14 Transport

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2017
3,53 kr. pr. km
1,93 kr. pr. km
2018
3,54 kr. pr. km
1,94 kr. pr. km

Arbejdsgiveren kan vælge at bruge både højere eller lavere satser end dem i tabellen.

Hvis medarbejderen får en kørselsgodtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

Skriv en kommentar


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *